Teorije i planovi

Bilo je teško krenuti. U razgovoru sa članovima info kluba "Virus" sve je zvučalo jednostavno. Mreža će se izgraditi. Koristit će ju mještani Kapelice. Gledalo se je daleko, kako će…

0 Komentara