Trenutno pregledavate Da li je Wifi opasan za djecu?

Da li je Wifi opasan za djecu?

Britanci su zabrinuti za svoju djecu izloženu zračenju Wi-Fi mreža postavljenih u škole. No, konkretna istraživanja na tu temu do sada nisu puno pokazala. Ekipa BBC-jeve emisije ‘Panorama’ istražila je razinu zračenja u školama opremljenim Wi-Fi mrežama. Njihovo mjerenje je pokazalo da u tri škole razina Wi-Fi zračenja prelazi razinu zračenja obližnjeg odašiljača za mobilnu mrežu. Novinari su postavili pitanje koliko je zračenje Wi-Fi mreža zapravo opasno jer nije napravljena nijedna studija o tom zračenju, dok postoje brojne studije o zračenju mobilnih telefona i njihovih baznih stranica.

Studije o zračenju mobilnih mreža i telefona pokazale su različite rezultate, ugrubo bi se moglo reći da polovica studija zaključuje da je zračenje zanemarivo, dok druga polovica tvrdi da postoji rizik za zdravlje. Britanska Agencija za zaštitu zdravlja svejedno je preporučila da se bazne stanice ne stavljaju u blizinu škola ili, ako su u blizini, preporučaju smanjenje izlazne snage. Također, Agencija je postavila i vrijednosti razine zračenja koje se smatraju zdravstvenim rizikom.

Izmjerena razina elektromagnetskog zračenja baznih stanica i Wi-Fi mreža u tri problematične škole je 600 puta niža od one koju Agencija za zaštitu zdravlja označava kao rizičnu za zdravlje, no bez obzira na to, javljaju se znanstvenici koji smatraju da je i ta razina opasna za djecu. Naime, djeca imaju tanje lubanje od odraslih ljudi te ih se zbog toga smatra puno osjetljivijima na elektromagnetsko zračenje. BBC je morao potegnuti do Salzburga u Austriji da sasluša znanstvenika koji se zalaže za uklanjanje Wi-Fi mreža iz škola. Doktor Gerd Oberfeld tvrdi da elektromagnetsko zračenje izaziva veću vjerojatnost pojave raka.

Stav britanske Agencije za zaštitu zdravlja podržava i Svjetska zdravstvena organizacija čiji je stav da nema efekta na zdravlje od dugog izlaganja niskoj razini radijskog zračenja.

Predsjednik britanske Agencija za zaštitu zdravlja sir William Stewart izrazio je zabrinutost izrečenim tvrdnjama jer bi mogle pokrenuti lavinu zahtjeva za isključivanjem Wi-Fi mreža u školama bez obzira što sve nadležne ustanove ne vide zdravstveni rizik u spomenutim uređajima. Također je iznio podatak da Wi-Fi pristupne točke imaju daleko slabiju izlaznu snagu od mobilnih stanica, njihova snaga, pa time i razina zračenja je daleko slabija i od pojedinog mobilnog telefona.

Očito je da će se morati naručiti nekoliko studija o štetnosti Wi-Fi mreža koje će koštati milijune eura, a predviđamo da će rezultati biti isti kao i sa studijama o zračenju mobilnih mreža te da će škole vrlo vjerojatno nastaviti koristiti Wi-Fi mreže zbog njihove praktičnosti.

Roditelji u Hrvatskoj se zasad ne moraju brinuti za svoju djecu jer taj stupanj informatizacije škola u nas još nije dostignut.

Odgovori