Trenutno pregledavate Znanstvena istraživanja i mjerodavne institucije

Znanstvena istraživanja i mjerodavne institucije

Mobiteli su posljednih godina postali dio naše svakodnevice, i teško je zamisliti život, posebice poslovne komunikacije, bez malenih spravica koje omogućuju dostupnost u svakom trenutku, u svakom segmentu života.
Danas u Hrvatskoj postoji više od 2,4 milijuna korisnika mobitela, broj koji je od ranih devesetih eksponencijalno rastao. No,usporedo s tim rastom, svijest o mogućem utjecaju na zdravlje postajala je sve jača, a glas javnosti sve zabrinutiji. Stoga je u međunarodnoj znanstvenoj zajednici provedeno niz istraživanja o utjecaju na zdravlje čovjeka. Tu također ne smijemo zanemariti ni domaće studije na tom području.

Do danas, uključujući i posljednje istraživanje krajem 2003. godine čiji su rezultati objavljeni u siječnju 2004. nije pronađeno dokaza o štetnom utjecaju pokretnih komunikacija na ljudsko zdravlje. Međutim, kako je riječ o novom području istraživanja,potrebno je pokriti još mnoga druga područja osim onih najočitijih. Takva istraživanja se svakodnevno provode u svijetu. Pružatelji usluga pokretnih komunikacija podržavaju i ohrabruju takva istraživanja kako bi se pružilo što više relevantnih informacija i otklonile sumnje u štetne utjecaje na zdravlje čovjeka.

U nastavku donosimo naglaske iz posljednjih istraživanja i njihove rezultate o pokretnim telekomunikacijama, mobitelima, baznim stanicama i njihovom utjecaju na zdravlje.

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu izradio je studiju “Mjerenje i procjena utjecaja elektromagnetskog polja Cronet GSM900 sustava na zdravlje ljudi“.

U studiji su izvršena teorijska istraživanja i mjerenja na terenu, u neposrednoj blizini antena baznih stanica. Za mjerenje je odabrano 12 reprezentativnih lokacija baznih stanica sustava Cronet GSM900 s ukupno 66 mjernih točaka, koje obuhvaćaju lokalitete gradskih i ruralnih područja. Provedena su mjerenja pokazala da su vrijednosti elektromagnetskog zračenja antena baznih stanica Cronet GSM900 sustava znatno ispod razina propisanih hrvatskim Pravilnikom.

Studija FER-a

“Rezultati mjerenja na svih 66 pažljivo odabranih mjernih točaka nedvojbeno su pokazali da svih dvanaest baznih postaja Cronet GSM900 sustava s antenskim sustavom Kathrein zrači elektromagnetska polja čije su razine znatno ispod najviših dopuštenih vrijednosti elektromagnetskog polja za izloženost pučanstva prema važećim normama navedenim u Pravilniku o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja (NN 111/2001)”

CNN – tekst objavljen 14. siječnja 2004.

Znanstvenici koji savjetuju britansku vladu -grupa koju predvodiepidemiolog Anthony Swerdlow slaže se s mišljenjem ranije grupesavjetnika koji su izdali Izvješće 2000. godine.

“Izvješće navodi kako razina izloženosti zračenju baznih stanica je vrlo niska te nemarazloga vjerovati kako predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje.”

WHO – Svjetska zdravstvena organizacija

“Sva do sada provedena istraživanja zaključila su da elektromagnetskapolja mobilnih telefona ili njihovih baznih postaja nemaju nikakvihštetnih djelovanja na zdravlje. Međunarodne važeće granične vrijednostišto ih je utvrdila Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućegzračenja, temelje elektromagnetskih polja, temelje se na pažljivojanalizi postojeće znanstvene literature (o termičkim i netermičkimučincima) i pružaju zaštitu od svih poznatih opasnostielektromagnetskih polja, te su višestruko niže od dozvoljenih granica.Sva mjerenja i izračuni pokazuju da su emisije baznih stanica na javnodostupnim mjestima znatno niže od međunarodno priznatih graničnihvrijednosti, uglavnom do sto puta ili čak i više.”

Stewart Report – Stewartovo istraživanje

Rezultat višegodišnjeg rada neovisne grupe stručnjaka o mobilnim telefonima, nastalo na poticaj britanske Vlade, u izradi sudjelovali najugledniji britanski stručnjaci):

Do sada prikupljeni dokaziukazuju da izloženost emisiji elektromagnetskih valova koji su niževrijednosti od preporuka Nacionalnog odbora za zaštitu zračenja iMeđunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja nemaštetnog utjecaja na ljudsko zdravlje.”

Mišljenje Ministarstva zdravstva RH

Prema posljednjim podacima štetni učinci neionizirajućih zračenja nisudokazani. Unatoč izrazitom povećanju broja izvora neionizacijskih zračenja, poput bežičnih telefona i pripadajućih antenskih sustava,može se zaključiti da antenski sustavi ne predstavljaju opasnost zazdravlje djelatnika i okoliš. Prema posljednjim ispitivanjima čini seda u sustavu pokretne telefonije bazne postaje s antenskim sustavimaigraju minornu ulogu.

Odgovori