Trenutno pregledavate Spojite konzervu i tanjur

Spojite konzervu i tanjur

Nemate baš najbolju kvalitetu veze prema vašoj omiljenoj lokalnoj bežičnoj mreži a imate optičku vidljivost? Mi preporučujemo spoj konzerve i tanjura.
Pročitali ste članak o tome kako izraditi kantenu, skinuli ste roditeljima tanjur od satelitske, coax 75ohm kabel i kupili konektore…

Spremni ste…

Pronašli ste pravo mjesto za postavljanje tanjura. Izmjerite kolikoVam treba kabela i provucite ga do računala. Do računala na coaxpostavite rpsma ženski. Nemojte koristiti coax 75 iznad 15m ako ne morate. Uvijek imate H1000 po 15kn/m.

Sada obradite tanjur. Skinite plastiku koja drži LNB i smislite kako dapričvrstite konzervu na nosač LNB-a (Zapamtite kuda je bio usmjeren LNBjer tu mora biti usmjerena i konzerva). Mi smo izrezali komad tankoglima i iskoristili ga kao obujmicu. Moram priznati da nije neki izum,jer kantena je radila gore-dolje pa smo joj metnuli kajlu. Obratitepažnju na polarizaciju jer jednom kada učvrstite konzervu više nemaskidanja. Konzerva je u fokusu?

Ovisno o pložaju AP-a računajte na to da morate okretati nosač tanjura.Znaći AP nije u orbiti zato morate okrenuti nosač tanjura kako biusmjerili tanjur u AP koji se vjerojatno nalazi na istoj nadmorskojvisini kao Vi.Radi se o četri vijka i matice. U našem slučaju AP je na brdu iznad moje kuće stoga nisam okretao nosač.

Sve je spremno za penjanje na krov. Pazite jer čudni su putevigospodnji. Na drugi kraj kabela postavili ste N muški konektor i nosačza tanjur. Sada je na redu usmejravanje. Pozovite svog kumpića da vamse dere jeste li na pravom putu.

Ako Vam ništa od ovoga nije bilo jasno. Kontaktirajte nas, možda Vam pomognemo

Odgovori