Trenutno pregledavate Pristupna točka, Gajine

Pristupna točka, Gajine

Ovim poslom završavamo radove za ovu 2010. godinu. Dvoumili smo se oko lokacije za AP na Gajinama ali sve je bilo sa razlogom. Ova lokacija vrlo je bitna za građane koji žive u Garešnici a nisu pokriveni signalom Ciglenice ili ZTK. Prvenstveno se radi o zgradama uz Konzum, Moslavačkoj ulici, Graničarska te Carev jarak.

Oprema je ista kao kod AP Kapelica / jug. RouterBoard RB411AH, omnica te usmjerna panel antena. Trenutačno je usmjerna antena spojena na ZTK ali to je samo privremeno riješenje. U nedostatku financijskih sredstva primorani smo prvo postaviti sve željene točke pa tek onda ndograđivati sustav. Za iduću godinu najavljuemo postavljanje dodatnog routera na Kovačić brdu.

Odgovori