Trenutno pregledavate Jesenski radovi

Jesenski radovi

Nema više onih ljetnih vrućina i vrijeme je da se krene sa radovima na wireless mreži.  Ideja nam je da povežemo sve routere u mreži  sa radio uređajima na 5Ghz ili 802.11a. Cijelu godinu skupljamo opremu za nadogradnju mreže i vrijeme je da ju postavimo i pustimo u rad. Bilo je potrebno još jednom proučiti topografiju Garešnice kako bi pravilno odlučili kuda okrenuti antene. Tako smo sigurni da će veza između Garešnice i Kovačić brega ići preko Gaijana, odluka je donešenea zbog LOS-a (optička vidljivost).

Od opreme je kupljeno 6 antena, dva Groove 5Hn uređaja, kablovi i konektori. Svjesni smo visoke cijene ali zbog stalnog rasta baze članova moramo povečati propusnost mreže jer se članovi bune na nestabilnsot mreže. Također sva testiranja pokazuju da na 2.4GHz imamo propusnost od nekih 10Mbit što nije dovoljno za 20 aktivnih članova koji u večernjim satima istovremeno korsite mrežu.

Cilj radova je spojiti Kapelicu sa prostorijama ZTK-a Garešncia i povečati propusnost na barem 20Mbit. Veza bi se ostvarila preko sljedećih lokacija, redom :

  • Mjesni dom Kapelica, 5GHz antena okrenuta prema stupu na Kovačić brdu
  • Kovačić brdo, 5Ghz antena okrenuta prema mjesnom domu
  • Kovačić brdo, Mikrotik Grove 5Hn okrenut prema Gaijnama
  • Gaijne, Mikrotik Grove 5Hn okrenut prema Kovačić brdu
  • Gaijne, 5Ghz antena okrenuta prema ZTK
  • ZTK, 5Ghz antena okrenuta prema Gaijanam

Kada ste na stupu krugovalne postaje Garešnica onda se prema Garešnici vidi Moslavačka ulica i dvije zgrade na Gaijnama, ostali dio grada je iza šume.  Sadašnja veza radi direktno prema ZTK i tu nam je zbog te šume narušena Fresnelova zona. Kao prvo išli smo na tu vezu jer smo vidjeli da je Krugovalana postaja povezana sa stupom direktno pa smo predpostavljali da je Fresnelova zona zadovoljena. Trenutačno veza radi na Turbo G i propusnost je stabilnih 36Mbit ali ovisi o dobu godine odnosno vegetaciji koja se nalazi na putu. Prava propusnost u tim uvijetima je jedva 10Mbit, ako se koristi Mikrotik bandwidth test u jednom smjeru.

Zbog optičke vidljivosti nova veza išla bi sa Kovačić brda na Gaijne pa tek onda na ZTK. U tom slučaju jedina prepreka će biti zgrada opčine Garešnica ali ako se uzme u obzir udaljenost od svega 1km u odnosu na 5km onda to nebi trebalo biti problem. Imali smo vremena testirati eter sa novim uređaiama i u Garešnici za sada nema prometa na 5Ghz. To je dobro jer je cijeli eter oslobođen od interferencija pa možemo očekivati odlične rezultate.

Sa druge strane drugi dio plana je rasteretiti VIRUS / RK GARIC / H na koji su spojeni VIRUS / KAPELICA / JUG i VIRUS / KAPELICA. Ta antena nam je usko grlo i pod hitno treba dodati još jednu antenu. Imamo mnogo članova koji ne vide mjesni dom Kapelica pa koriste ovu antenu za spajanje na mrežu. Ako povežemo Kapelicu i Kovačić brdo sa 5Ghz oslobodit ćemo antenu za članove.

Svi ovi radovi trebaju rezultirati sa boljim propustom podataka i stabilnošću routera. Upravo su to najveće kritike koje primamo. Mnogi članovi žale se na nestabilnost AP i cilj je da routeri rade 24/7 bez rušenja ili prestanka rada. Ako smanjimo broj 2Ghhz uređaja sigurno ćemo smanjiti intreferencije na omni antene a time će radio uređaji moći raditi sa 70-80% snage.

Odgovori